Zdravotné zariadenie
  • PAVLOVIČOVÁ EMÍLIA - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POTRIEB HÝGIA (158x)
  • Dolný Šianec č. 1
  • 911 48 Trenčín
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)