Zdravotné zariadenie
  • ING. ALŽBETA LUKAČIŠINOVÁ (228x)
  • MÄSIARSKA 1
  • 054 01 LEVOČA
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)