Zdravotné zariadenie
  • AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI MADOS (411x)
  • Kafendova 4
  • 038 61 Vrútky
  • odbornosť:
    • ADOS, ošetrovateľstvo