Zdravotné zariadenie
  • ING. AGNESA BENASOVá (226x)
  • Varšavská 8
  • 040 13 Košice
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)