Zdravotné zariadenie
  • EVA RUMANOVÁ - REKEŇOVÁ (238x)
  • SIGETSKÁ 1693/24
  • 925 21 SLÁDKOVIČOVO
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)