Zdravotné zariadenie
  • ING. ROMAN PABIŠ - PAYBO (225x)
  • PALÁRIKOVA 4
  • 921 01 PIEŠŤANY
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)