Zdravotné zariadenie
  • MUDR. SOLANKOVÁ IVETA (321x)
  • Sv. Jakuba 21
  • 085 01 Bardejov
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo