Zdravotné zariadenie
  • DANA KOVáčOVá - MEDEA ZDRAVOTNíCKE POTREBY (232x)
  • Čučmianska 13
  • 048 01 Rožňava
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)