Zdravotné zariadenie
  • ANNA JAKABOVÁ (218x)
  • 1. MÁJA
  • 066 01 HUMENNÉ
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)