Zdravotné zariadenie
  • MUDR. BEATA DIKASZOVá, VšEOBECNí LEKáRSTVO (356x)
  • OZS
  • 976 64 Beňuš
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo