Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MáRIA KUNIAKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (780x)
  • Cesta k nemocnici 23
  • 974 01 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová