Zdravotné zariadenie
  • SOňA VRABCOVá - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK S. V. (180x)
  • Za bocianom 555/5
  • 031 01 Liptovský Mikuláš
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)