Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ĽUBICA BUDAJOVá, PLDD,PLD,DORASTOVá LEKáRKA (701x)
  • SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 10
  • 974 01 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • všeobecné lekárstvo