Zdravotné zariadenie
  • MUDR. VALLOVÁ ANNA (722x)
  • Nemocničná č.986
  • 017 01 Považská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová