Zdravotné zariadenie
  • MUDR. FERJANČÍKOVÁ OĽGA (337x)
  • Bratská 17
  • 969 01 Banská Štiavnica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo