Zdravotné zariadenie
  • KINDERNAYOVÁ DANA MUDR. (352x)
  • Bratská 17
  • 969 01 Banská Štiavnica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo