Zdravotné zariadenie
  • MUDR. OľGA MOTOšKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (567x)
  • Horná 60
  • 974 01 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • akupunktúra