Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ANNA HROMADOVá, PRAKTICKý LEKáR (368x)
  • ČSA 25
  • 974 01 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo