Zdravotné zariadenie
  • MUDR. DRAKOVÁ ELENA (307x)
  • UMB Tajovského 40
  • 974 01 Banská Bystrica 1
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo