Zdravotné zariadenie
  • DOC. MUDR. MILAN OCHODNICKÝ, CSC. (550x)
  • Červenej armády 25
  • 036 01 Martin
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo