Zdravotné zariadenie
  • MUDR.ALžBETA KVěTENSKá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (355x)
  • Rudohorská 27
  • 974 11 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo