Zdravotné zariadenie
  • MUDR. VIČANOVÁ KATARÍNA (298x)
  • ul. J. Kráľa č. 15
  • 972 01 Bojnice
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo