Zdravotné zariadenie
  • MUDR. TÓTHOVÁ MÁRIA (291x)
  • Spojová 25
  • 974 01 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo