Zdravotné zariadenie
  • MUDR. GUBRICOVÁ HANA (325x)
  • Bratská 17
  • 969 01 Banská Štiavnica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo