Zdravotné zariadenie
  • MUDR. BALABUROVÁ JAROSLAVA (925x)
  • Nemocničná č. 986
  • 017 01 Považská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • LSPP pre deti - ambulantná
    • LSPP pre deti - výjazdová