Zdravotné zariadenie
  • MUDR. DRAHOMíRA PúPAVOVá, VšEOBECNá LEKáRKA (407x)
  • ObZS Podlavice
  • 974 01 Banská Bystrica 1
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo