Zdravotné zariadenie
 • VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5139x)
 • Nemocničná č.1
 • 990 01 Veľký Krtíš
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • urgentná medicína
  • klinická mikrobiológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • onkológia v chirurgii
  • kalmetizácia
  • prevoz biologického materiálu