Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6939x)
 • Banisko č.1
 • 977 42 Brezno
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • cievna chirurgia
  • detská psychiatria
  • klinická psychológia
  • pediatrická kardiológia
  • lekáreň (verejná)
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • dialyzačné
  • onkológia v gynekológii
  • prevoz biologického materiálu