Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3875x)
 • Cintorínska 20
 • 968 01 Nová Baňa
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • funkčná diagnostika
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • sonografia (ako samostatné pracovisko)
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve