Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2938x)
 • ul. Jesenského 102
 • 981 01 Hnúšťa
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • klinická imunológia a alergológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • rýchla lekárska pomoc
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých