Zdravotné zariadenie
 • MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4588x)
 • 29. augusta 23
 • 963 01 Krupina
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • rýchla lekárska pomoc
  • doprava poistencov
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • kalmetizácia
  • gynekologická JIS
  • prevoz biologického materiálu