Zdravotné zariadenie
  • MUDR. STANISLAV POLIEVKA, GYNEKOLóG (749x)
  • Kirejevská 1678
  • 979 01 Rimavská Sobota
  • odbornosť:
    • gynekológia a pôrodníctvo
    • pediatrická gynekológia