Zdravotné zariadenie
  • MUDR. HORÁNSKA OĽGA, DETSKá LEKáRKA (519x)
  • OBZS Stred II
  • 990 01 Veľký Krtíš
  • odbornosť:
    • pediatria