Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MATUŠKOVÁ ANNA (847x)
  • č. 4
  • 972 32 Chrenovec
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • LSPP pre deti - ambulantná
    • LSPP pre deti - výjazdová