Zdravotné zariadenie
  • MUDR. KORCSOGOVÁ HELENA (367x)
  • Horná 36
  • 974 01 Banská Bystrica 1
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo