Zdravotné zariadenie
  • MUDR. KŘÍŽKOVÁ JUDITA (886x)
  • Nábrežný rad 3
  • 934 01 Levice
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • LSPP pre deti - ambulantná
    • LSPP pre deti - výjazdová