Zdravotné zariadenie
  • MUDR. POSPÍŠILOVÁ ZUZANA (870x)
  • Pribinova 5
  • 955 01 Topoľčany
  • odbornosť:
    • gynekológia a pôrodníctvo
    • pediatrická gynekológia