Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MIKUŠ JOZEF (362x)
  • Hviezdoslavova č. 23/3
  • 957 01 Bánovce nad Bebravou
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo