Zdravotné zariadenie
  • AMBULANCIA V ODBORE VNúTORNé LEKáRSTVO (331x)
  • Hviezdoslavova 56
  • 900 31 Stupava
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo