Zdravotné zariadenie
  • PHDR. BÁTOVSKÁ LÝGIA (498x)
  • Sabinovská 10
  • 821 02 Bratislava
  • odbornosť:
    • klinická psychológia