Zdravotné zariadenie
 • MEDICUM SPOL. S R.O. (1105x)
 • Nám. Sv. Martina 9
 • 082 71 Lipany
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • chirurgia
  • ortopédia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia