Zdravotné zariadenie
  • CONEX-TRADE, SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM KOšICE (229x)
  • Čermeľská 1
  • 040 01 Košice
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)