Zdravotné zariadenie
  • ORTOPRO PLUS, S.R.O. (216x)
  • SKLADNÁ 8
  • 040 03 KOŠICE
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)