Zdravotné zariadenie
  • AL-SA , SPOL. S R.O., KOšICE (162x)
  • Trieda SNP 1
  • 040 11 Košice
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)