Zdravotné zariadenie
  • PR SLOVAKIA, SPOL. S R. O. (784x)
  • Čapajevova 23
  • 080 01 Prešov
  • odbornosť:
    • lekáreň (verejná)
    • ADOS, ošetrovateľstvo