Zdravotné zariadenie
 • REIMANUS, SPOL. S R.O. (7948x)
 • JURKOVIČOVA 19
 • 080 01 PREŠOV
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • pediatrická gynekológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • nukleárna medicína
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • pediatrická neurológia
  • detská chirurgia
  • pediatrická ortopédia
  • pediatrická urológia
  • pediatrická otorinolaryngológia
  • detské zubné lekárastvo
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická logopédia
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • doprava poistencov
  • funkčná diagnostika
  • LSPP detská stomatologická
  • laboratórna medicína
  • magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko)
  • pediatrická oftalmológia
  • mamografia (ak je samostatné pracovisko)
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)