Zdravotné zariadenie
 • ALPHA MEDICAL A.S. (1280x)
 • Podhora 47
 • 034 01 Ružomberok
 • odbornosť:
  • klinická biochémia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • lekárska genetika