Zdravotné zariadenie
 • LIEčEBNé TERMáLNE KúPELE, A.S. (2073x)
 • Sklené Teplice 100
 • 966 03 Sklené Teplice
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • reumatológia
  • vaňové a bazénové kúpele
  • vodoliečba
  • elektroliečba
  • teploliečba
  • inhalačná liečba
  • svetloliečba
  • podávanie podkožných plynových injekcií
  • podávanie klasických masáží
  • individuálna rehabilitácia
  • trakčná liečba