Zdravotné zariadenie
 • KúPELE DUDINCE, A.S. (1887x)
 • Kúpeľná 106
 • 962 71 Dudince
 • odbornosť:
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • vaňové a bazénové kúpele
  • vodoliečba
  • elektroliečba
  • teploliečba
  • inhalačná liečba
  • svetloliečba
  • podávanie podkožných plynových injekcií
  • podávanie klasických masáží
  • individuálna rehabilitácia
  • trakčná liečba