Zdravotné zariadenie
 • KúPELE SLIAč A KOVáčOVá A.S. (1371x)
 • Sliač
 • 962 32 Sliač
 • odbornosť:
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • vaňové a bazénové kúpele
  • vodoliečba
  • elektroliečba
  • teploliečba
  • inhalačná liečba
  • svetloliečba
  • podávanie podkožných plynových injekcií
  • podávanie klasických masáží
  • individuálna rehabilitácia